SPF

Felhasználói tartalom engedélyezési feltételei

Felhasználói értékelések és visszajelzések szerződési feltételei

Jelen Szerződési Feltételek a L'OREAL Magyarország Kft. (székhely: 1034 Budapest ,Bécsi út 68-84. ; cégjegyzékszám: 01-09-268100 ; adószám: 10885633-2-44; a továbbiaknan: „L’OREAL”) által az Aktív Kozmetikumok üzletágának (a továbbiakban: „ACD”) weboldala https://www.cerave.hu/ (a továbbiakban: „Honlap”) által kínált Megrendelői értékelések és visszajelzések szolgáltatásának („CRR Szolgáltatás”) használatát szabályozzák. Amennyiben Ön a L'OREAL vagy kapcsolt vállalkozásának alkalmazottja, nem használhatja a CRR szolgáltatást.

I.Általános feltételek

  Egy visszajelzés közzétételével a Honlapon Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
 • visszajelzése megfelel a Honlap Felhasználási Feltételeinek, valamint az itt szereplő feltételeknek;
 • Ön a visszajelzés szerzője, és nem lopja el egy másik személy személyazonosságát, továbbá nem használ hamis e-mail címet vagy más módon nem ad meg félrevezető adatokat az Ön által szolgáltatott visszajelzés eredetével kapcsolatban;
 • visszajelzése Öntől származó eredeti munka, és nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait;
 • az Ön által posztolt minden tartalom a valóságnak megfelelő és pontos, használta vagy megvásárolta a terméket.
  Fentieken túl Ön elfogadja és szavatolja, hogy nem nyújt be semmilyen olyan tartalmat:
 • amely azonosítja Önt a többi fogyasztó felé (ezért kérjük, ne a teljes nevét használja, hanem csak a keresztnevét vagy a „becenevét”);
 • amely L'OREAL versenytársairól vagy azok termékeiről (nevezetesen egészségvédelmi és szépségápolási termékeket előállító más gyártókról és/vagy forgalmazókról és/vagy kiskereskedőkről) szóló információt tartalmaz (beleértve az árképzési információt is);
 • amely nem kapcsolódik a Honlapon felsorolt termékek értékeléséhez;
 • amelyért Ön kompenzációs vagy pénzbeli előnyt kap bármely harmadik féltől, vagy amely reklámozásként vagy vásárlásra ösztönzőként értelmezhető (amibe beletartozik bármely olyan tartalom is, amely üzleti lehetőségtől eltérít [L'OREAL -től);
 • amely olyan információt tartalmaz, amelyben hivatkozás szerepel más weboldalakra, URL címekre, e-mail-címekre, kapcsolattartási információkra vagy telefonszámokra;
 • amely bármely tényleges vírust vagy egyéb, a számítógépes programokat vagy fájlokat károsító, vagy működésüket potenciálisan megszakító számítógépes vírusok vagy programok és fájlok létrehozására vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz.
  A L'OREAL fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza, vagy felfüggessze bármely olyan felhasználó hozzáférését, aki megszegi a Felhasználási Feltételeket, valamint megtagadja bármely olyan észrevétel posztolását, megváltoztatását, szerkesztését, illetve törlését, amelyet a L'OREAL saját mérlegelési jogkörében úgy ítél meg, hogy a Szerződési Feltételekkel ellentétes. Fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy ne tegyen közzé:
 • duplikált tartalmat;
 • üres visszajelzéseket;
 • nem magyar nyelven írt visszajelzést;
 • bármilyen érthetetlen tartalmat (így például olyan tartalmat, amely véletlenszerűen kiválasztott karaktereket és jelentést nem hordozó szókapcsolatokat tartalmaz).

A L'OREAL nem tudja garantálni, hogy Ön szerkeszteni vagy törölni tudja majd az Ön által benyújtott bármely felhasználói tartalmat. A közzétételt megelőzően minden értékelést és visszajelzést felülvizsgálunk annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen a jelen Felhasználási Feltételeknek. Az értékeléseket és az írásos visszajelzéseket általában 1 hónapon belül tesszük közzé.

II.Személyes adatok

Értékelése és visszajelzése kapcsán e-mail címének elküldésével elfogadja, hogy a L’OREAL és harmadik fél szolgáltatói az Ön e-mail címét felhasználhatják arra, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatot visszajelzése kapcsán, és, amennyiben ehhez hozzájárult, kereskedelmi kutatás céljából.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat itt.

III.Szellemi tulajdon

Bármely visszajelzése közzétételével Ön jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, az egész világon érvényes, valamint szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a magyar/francia és külföldi jogszabályokban, illetve a nemzetközi egyezményekben (és a hozzájuk tartozó kiegészítő vagy módosító jogszabályokban) meghatározott oltalmi időszak időtartamára jogosultságot biztosít L’OREAL-nak, az adott tartalom felhasználására, többszörösítésére, átdolgozására, módosítására, szerkesztésére, lefordítására, terjesztésére, származékos művek létrehozására, más művekbe történő foglalásra, terjesztésére és más módon történő hasznosítására és/vagy az adott tartalom bármely formában, hordozón vagy technológiával való megjelenítésére. Ezennel tudomásul veszi, hogy a L’OREAL lefordíthatja és közzé teheti visszajelzését a L’OREAL honlapjain, a közösségi média oldalain, a Facebook, a TikTok, a YouTube és a Google kereső szalaghirdetésein. Tájékoztatjuk Önt, hogy bármely ilyen kiírás tartalmazhatja azt a nevet (vagy becenevet, ahogy azt a fentiekben ajánlottunk), amelyet visszajelzése közzétételéhez használt.

IV.Kapcsolattartási adatok

Ha bármilyen L’OREAL termékkel és annak alkalmazásával kapcsolatban bármilyen aggálya vagy panasza van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mailcímen: [email protected] . A L’OREAL fenntartja a jogot, hogy visszajelzését a partner viszonteladónak küldje ahelyett, hogy közzétenné, amennyiben úgy ítéli meg, hogy visszajelzését így több sikerrel kezelnék.

Message
Download Chrome